ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก
  • เพศ
  • อาชีพ
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 19 เมษายน 2567
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2567